(mBank) Nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” (z lutego 2007), dotyczy kredytu w całości przedterminowo spłaconego w 2017 r.

sty 25, 2022

W dniu 25 stycznia 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (I C 1347/20), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Marzena Gancarz) wydał wyrok, w którym:

  • zasądził od mBank na rzecz moich Klientów całość dochodzonej pozwem kwoty (ponad 163 tys. PLN, czyli całość środków wpłaconych przez kredytobiorców ponad nominalną kwotę kredytu) wraz z odsetkami i kosztami procesu, podzielając w pełni argumentację, co do nieważności umowy kredytowej
  • sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” z lutego 2007 r., kredyt przedterminowo spłacony w całości w lutym 2017 r
  • pozew złożony we wrześniu 2020 r.
  • w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców
  • przed zamknięciem rozprawy sąd oddalił wnioski stron o powołanie biegłego, jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia (mimo iż wcześniej sąd zażądał wpłaty zaliczki na poczet opinii biegłego w kwocie 3 tys.zł)

Wyrok prawomocny