11 października 2022 r. (Getin Noble Bank) Nieważność umowy kredytu hipotecznego GETIN Bank DOM

mar 31, 2023

W dniu 11 października 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (XV C 554/21), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena El-Hagin) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawarta w maju 2007 r. z GETIN Bank S.A. DOM Oddział w Łodzi jest nieważna w całości oraz zasądził od banku dochodzoną pozwem kwotę a także koszty procesu.

  • pozew złożony w marcu 2021 r.
  • w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa (styczeń 2022 r.) na której przesłuchano kredytobiorców
  • wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym (w tzw. trybie covidowym)

Wyrok nieprawomocny