Ważne informacje dotyczące działania kalkulatora

 • pomysłodawcą kalkulatora jest radca prawny Adrian Kessler specjalizujący się w sprawach kredytów frankowych, będący wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dzięciołkiewicz Kessler Labuda S.K.A. w Gdańsku.
 • kalkulator wykonuje obliczenia na podstawie założenia, że udzielony kredyt ma charakter złotówkowy (przy kredytach indeksowanych do waluty CHF, kwota kredytu jest podana w umowie w PLN), a zastosowane przez bank przeliczenia walutowe mają charakter niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzule abuzywne)
 • kalkulator umożliwia wykonanie obliczeń dla umów kredytowych zawartych po dniu 1 maja 2004 r.
 • jeżeli nie wiesz jaki był kurs wymiany PLN / CHF zastosowany przez bank w dacie wypłaty kredytu, możesz sprawdzić archiwalne kursy walut np. na stronie Narodowego Banku Polskiego (Kursy średnie – Archiwum kursów średnich – tabela A)
 • przy kredytach denominowanych (gdzie kwota kredytu jest wyrażona w umowie tylko w walucie obcej) sytuacja jest bardziej skomplikowana -> aby wykonać przybliżone wyliczenia, do kalkulatora należy wpisać kwotę kredytu faktycznie wypłaconą przez bank w PLN oraz zastosowany przez bank kurs wymiany; w przypadku braku tych danych, można kwotę kredytu podaną w umowie w CHF przeliczyć na PLN po kursie NBP z dnia zawarcia umowy kredytowej (wynik będzie miał charakter szacunkowy, gdyż faktyczna wypłata kredytu nastąpiła prawdopodobnie co najmniej kilka dni później niż data zawarcia umowy a bank zapewne zastosował mniej korzystny dla kredytobiorcy kurs wymiany)
 • kalkulator wykonuje obliczenia szacunkowe, których nie można traktować jako kwot faktycznych roszczeń – dokładne obliczenia mogą być wykonane tylko i wyłącznie na podstawie analizy zawartej umowy kredytowej oraz szczegółowych informacji uzyskanych z banku odnośnie faktycznej historii spłaty kredytu – jeżeli chcesz uzyskać dokładniejsze obliczenia -> skontaktuj się z nami w tej sprawie
 • celem kalkulatora jest wyłącznie umożliwienie kredytobiorcy orientacyjnego zapoznania się z jego sytuacją ekonomiczną a nie prawną – ani kalkulator ani też żadne informacje zawarte na tej stronie, nie stanowią w żadnym wypadku informacji prawnej czy też opinii prawnej na temat danego kredytu lub kwot faktycznych roszczeń, których można dochodzić przed sądem; rolą profesjonalnego prawnika (radcy prawnego lub adwokata) jest ocena prawna danej umowy kredytowej pod kątem jej nieważności lub występowania klauzul abuzywnych, określenie wartości ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz ich odpowiednie sformułowanie
 • kalkulator wykonuje obliczenia wg stanu na dzień bieżący, podając także wyniki z uwzględnieniem 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń
 • wyniki obliczeń powinny być traktowane wyłącznie na użytek prywatny – ich ewentualne wykorzystanie wobec banku lub w procesie sądowym następuje wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność
 • używanie kalkulatora w celach zawodowych lub komercyjnych wymaga uprzedniej i pisemnej zgody pomysłodawcy kalkulatora
 • kalkulator bazuje na wskaźniku LIBOR CHF 3M oraz średnich kursach NBP
 • jeżeli Twój kredyt bazował na innym wskaźniku (np. LIBOR CHF 6M) – można wykonać takie obliczenia na pełnej wersji kalkulatora -> skontaktuj się z nami w tej sprawie
 • jeżeli Twój kredyt jest w innej walucie (USD, EUR) – można wykonać takie obliczenia na pełnej wersji kalkulatora -> skontaktuj się z nami w tej sprawie
 • kalkulator wykonuje obliczenia przy założeniu, że wszystkie spłaty rat były dokonywane w PLN -> jeżeli od pewnego momentu kredyt był spłacany bezpośrednio w walucie indeksacji (CHF, USD, EUR) np. waluta była kupowana w kantorze internetowym a następnie przelewana do banku – można wykonać takie obliczenia na pełnej wersji kalkulatora -> skontaktuj się z nami w tej sprawie
 • jeżeli kredyt został wcześniej w całości spłacony i chcesz wyliczyć kwotę zarówno w zakresie nadpłaconych rat, jak również wynikającą z wcześniejszej spłaty – można wykonać takie obliczenia na pełnej wersji kalkulatora -> skontaktuj się z nami w tej sprawie

Uwaga: wszyscy klienci mecenasa Adriana Kesslera otrzymują pełną wersję obliczeń w ramach wynagrodzenia za prowadzoną sprawę