Termin przedawnienia roszczeń banku nie może biec dopiero od uznania umowy kredytowej za nieważną / trwale bezskuteczną; odsetki należą się konsumentowi już po wezwaniu banku do zapłaty, bez względu na podniesiony przez bank zarzut zatrzymania – wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22

Przedmiotowy wyrok zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w polskiej sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Po pierwsze, TSUE uznał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której przedawnienie roszczeń kredytobiorcy wobec banku mogłoby...

czytaj dalej

Banki nie mogą skutecznie dochodzić sądowej waloryzacji świadczenia ani też innej formy „wynagrodzenia” za korzystanie z udostępnionego kredytobiorcy kapitału – postanowienie TSUE z dnia 11 grudnia 2023 r. (C-756/22)

Sąd Okręgowy w Warszawie, w polskiej sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom o zapłatę (zwrot) kwoty kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału, zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy w przypadku uznania że umowa kredytu...

czytaj dalej