12 stycznia 2023 r. (Getin Noble Bank) Prawomocna nieważność umowy kredytu hipotecznego DOM

mar 31, 2023

W dniu 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas), w prowadzonej przeze mnie sprawie (sygn. V ACa 763/22), oddalił apelację Getin Noble Bank SA od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Magdalena El-Hagin) z dnia 9 marca 2022 r. (sygn. XV C 1602/20) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawartej w czerwcu 2008 r.

 Sprawa prawomocnie zakończona