13 lutego 2023 r. (Raiffeisen Bank International AG) Prawomocna nieważność umowy o kredyt hipoteczny (dawny EFG Eurobank Ergasias SA)

mar 31, 2023

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Roman Kowalkowski), w prowadzonej przeze mnie sprawie (sygn. V ACa 468/22), oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Ewa Tamowicz) z dnia 15 marca 2022 r. (sygn. XV C 1741/20) ustalającego nieważność umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF zawartej w grudniu 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 

Sprawa prawomocnie zakończona