25 października 2022 r . (Bank BPH SA) Nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF (dawny GE Money Bank SA)

mar 31, 2023

W dniu 25 października 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (I C 1753/20), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Karwowska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawarta w lutym 2008 r. z GE Money Bankiem SA jest nieważna w całości oraz zasądził od banku dochodzoną pozwem kwotę a także koszty procesu.

 pozew złożony w październiku 2020 r.

  • w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa (listopad 2021 r.) na której przesłuchano kredytobiorcę
  • wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym (w tzw. trybie covidowym)
  • zgodnie z argumentacją przedstawioną w pozwie, sąd uznał, iż nie jest możliwe dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu z niej jedynie postanowień dotyczących marży doliczanej lub odejmowanej do kursu średniego NBP i rozliczanie umowy na tej podstawie wyłącznie w oparciu o kurs średni NBP

Wyrok nieprawomocny