7 czerwca 2023 r. (Santander Bank Polska) Nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum (dawny Kredyt Bank), dotyczy kredytu w całości spłaconego

cze 19, 2023

W dniu 7 czerwca 2023 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (I C 890/20), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Marcin Cichosz) wydał wyrok, w którym:

 zasądził od Santander Bank Polska na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej pozwem kwoty wraz z odsetkami i kosztami procesu, podzielając w pełni argumentację, co do (przesłankowej) nieważności umowy kredytowej

  • umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum waloryzowanego w CHF, z lipca 2007 r. (zawarta z Kredyt Bank SA), kredyt w całości spłacony
  • pozew złożony w czerwcu 2020 r.
  • w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano kredytobiorców
  • przed zamknięciem rozprawy sąd oddalił wnioski stron o powołanie biegłego (banku w zakresie rozliczania umowy wg średnich kursów NBP i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz kredytobiorców w zakresie wyliczenia roszczenia ewentualnego), wyjaśniając, iż dowód ten jest nieprzydatny

 Wyrok nieprawomocny