7 lutego 2023 r. (mBank) Nieważność dwóch umów o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan”

mar 31, 2023

W dniu 7 lutego 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (XV C 1161/21), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Marian Glembin) wydał wyrok, w którym:

 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” zawarta w październiku 2006 r. jest nieważna

  • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” zawarta w styczniu 2007 r. jest nieważna
  • zasądził od banku na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej pozwem kwoty
  • pozew złożony w czerwcu 2021 r.
  • w sprawie odbyły się dwie rozprawy

 

    Wyrok nieprawomocny