(Getin Noble Bank) Nieważność umowy kredytu hipotecznego GETIN Bank DOM (2008)

mar 9, 2022

W dniu 9 marca 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (XV C 1602/20), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena El-Hagin) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawarta w czerwcu 2008 r. z GETIN Bank S.A. DOM Oddział w Łodzi jest nieważna w całości oraz zasądził od banku koszty procesu.

  • pozew złożony w październiku 2020 r.
  • w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa (październik 2021 r.) na której przesłuchano kredytobiorcę
  • wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym (w tzw. trybie covidowym)

Wyrok nieprawomocny