24 sierpień 2022 r. (Getin Noble Bank) Prawomocny wyrok zasądzający, wobec nieważności umowy kredytu hipotecznego (umowa z maja 2007 r.)

sie 24, 2022

 W dniu 24 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Zbigniew Merchel), w prowadzonej przeze mnie sprawie (sygn. I ACa 233/22), oddalił apelację Getin Noble Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Ewa Tamowicz) z dnia 22 listopada 2021 r. (sygn. XV C 1830/20) zasądzającego na rzecz powodów całość dochodzonej pozwem kwoty (czyli całość środków wpłaconych przez kredytobiorców ponad nominalną kwotę kredytu) wraz z odsetkami i kosztami procesu, z uwagi na uznanie umowy kredytowej za nieważną

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego:

  • nie zachodzi tożsamość roszczeń w sprawie z powództwa banku, w której bank dochodzi od kredytobiorców zapłaty na podstawie umowy kredytowej (twierdząc że jest w pełni ważna i skuteczna) oraz w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zwrot kwot stanowiących świadczenie nienależne (z uwagi na nieważność umowy kredytowej) – tym samym bezzasadny jest zarzut banku o nieważności postępowania
  • sąd podzielił w całości argumentację zaprezentowaną w pozwie i ustalenia Sądu Okręgowego
  • w umowie bank przerzucił całe ryzyko kursowe na konsumenta co narusza równowagę stron umowy
  • poprzez dowolne określanie kursów kupna / sprzedaży w swoich tabelach kursowych, GNB mógł w sposób jednostronny kształtować świadczenie kredytobiorcy
  • bank nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali poinformowani o ryzyku kursowym w należyty sposób
  • zgłoszony przez bank zarzut potrącenia jest bezpodstawny, albowiem bank otrzymał już przecież od kredytobiorców nominalną kwotę kredytu
  • bezpodstawny jest również zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania

Sprawa prawomocnie zakończona w 20 miesięcy od złożenia pozwu