(mBank) Nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” (dawny BRE Bank, tzw. stary portfel)

maj 12, 2022

W dniu 12 maja 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (XV C 175/21), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Magdalena El-Hagin) wydał wyrok, w którym:

  • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” ze stycznia 2006 r. jest nieważna
  • zasądził od banku na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej pozwem kwoty
  • pozew złożony w styczniu 2021 r.
  • w sprawie odbyła się jedna rozprawa (grudzień 2021 r.) na której przesłuchano kredytobiorców
  • wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym

Wyrok nieprawomocny