31 maja 2022 r. (mBank) Nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” (dawny BRE Bank)

maj 31, 2022

W dniu 31 maja 2022 r., w prowadzonej przeze mnie sprawie (I C 1776/20), Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Beata Grygiel-Stelina) wydał wyrok, w którym:

  • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” z września 2008 r. jest nieważna
  • zasądził na rzecz jednego z kredytobiorców (który faktycznie spłacał kredyt) całość dochodzonej pozwem kwoty
  • zasądził od banku koszty procesu

Pozew złożony w październiku 2020 r.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy na których przesłuchano kredytobiorców

Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku, sąd oddalił wnioski stron o powołanie biegłego (wniosek powodów był ewentualny) – jako zbędnego dla rozstrzygnięcia spraw

Sąd podzielił w całości przedstawioną w pozwie argumentację co do tego, że:

  • umowa jest bezwzględnie nieważna (z uwagi na to że bank mógł jednostronnie kształtować wysokość świadczeń stron, a także sprzeczność z art.69 Prawa bankowego)
  • umowa zawiera niedozwolone postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych
  • nawet tylko po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych umowa nie mogłaby być wykonywana
  • zdaniem sądu była to w zasadzie umowa adhezyjna

Wyrok nieprawomocny