25 maja 2022 r. (mBank) Prawomocna nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan”

maj 25, 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska), w prowadzonej przeze mnie sprawie (sygn. I ACa 365/22), oddalił apelację mBank od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Marzena Gancarz) z dnia 14 grudnia 2021 r. (sygn. I C 1623/20) ustalającego nieważność umowy kredytowej z października 2006 r.

Akta z apelacją przekazane przez Sąd Okręgowy do Sądu Apelacyjnego w połowie marca 2022 r.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego:

  • sąd podziela w całości argumentację zaprezentowaną w pozwie i ustalenia Sądu Okręgowego
  • w umowie bank przerzucił całe ryzyko kursowe na konsumenta co narusza równowagę stron umowy
  • do rozliczeń nie można stosować średnich kursów NBP bo przepis art.358 par.2 kc nie obowiązywał w dacie zawierania umowy kredytowej
  • kredytobiorcy nie zostali poinformowani przez bank o ryzyku kursowym w należyty sposób
  • bank mógł w sposób dowolny ustalać kursy wymiany CHF / PLN

Jak widać, nawet w ciągu 19 m-cy od złożenia pozwu można prawomocnie zakończyć sprawę