28 lipiec 2022 r. (mBank) Prawomocna nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” (z lutego 2007); dotyczy kredytu w całości przedterminowo spłaconego w 2017 r.

lip 28, 2022

W dniu 28 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Dorota Majewska-Janowska), w prowadzonej przeze mnie sprawie (sygn. I ACa 587/22), oddalił apelację mBank od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Marzena Gancarz) z dnia 25 stycznia 2021 r. (sygn. I C 1347/20) zasądzającego na rzecz powodów całość dochodzonej pozwem kwoty (czyli całość środków wpłaconych przez kredytobiorców ponad nominalną kwotę kredytu) wraz z odsetkami i kosztami procesu, z uwagi na uznanie umowy kredytowej za nieważną

Akta z apelacją przekazane przez Sąd Okręgowy do Sądu Apelacyjnego w połowie kwietnia 2022 r.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego:

  • sąd podziela w całości argumentację zaprezentowaną w pozwie i ustalenia Sądu Okręgowego
  • w umowie bank przerzucił całe ryzyko kursowe na konsumenta co narusza równowagę stron umowy
  • do rozliczeń nie można stosować średnich kursów NBP
  • bank nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali poinformowani o ryzyku kursowym w należyty sposób
  • bank mógł w sposób dowolny ustalać kursy wymiany CHF / PLN

Sprawa prawomocnie zakończona w 22 miesiące od złożenia pozwu