(Santander Bank Polska) Prawomocna nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum (dawny Kredyt Bank)

gru 23, 2021

W prowadzonej przeze mnie sprawie, Sąd Apelacyjny w Gdańsku (w osobie SSA Dorota Majerska-Janowska), wydał w dniu 23 grudnia 2021 r. wyrok ( I ACa 886/21), w którym oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 sierpnia 2021 r. (XV C 1026/20), w którym SO zasądził od Santander Bank Polska na rzecz moich Klientów całość dochodzonej pozwem kwoty (ponad 152 tys. PLN, czyli całość środków wpłaconych przez kredytobiorców ponad nominalną kwotę kredytu) wraz z odsetkami i kosztami procesu, podzielając w pełni argumentację, co do nieważności umowy kredytowej

Sprawa dotyczyła umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum waloryzowanego w CHF, z października 2005 r. (zawarta z Kredyt Bank SA), kredyt przedterminowo spłacony w całości w marcu 2020 r.

Pozew złożony w lipcu 2020 r.