Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów „frankowych” – uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r. (sygnatura III CZP 25/22) – zasada prawna

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy rozstrzygnął kilka istotnych kwestii dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walucie obcej. Po pierwsze, Sąd Najwyższy potwierdził, że w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego...

Termin przedawnienia roszczeń banku nie może biec dopiero od uznania umowy kredytowej za nieważną / trwale bezskuteczną; odsetki należą się konsumentowi już po wezwaniu banku do zapłaty, bez względu na podniesiony przez bank zarzut zatrzymania – wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22

Przedmiotowy wyrok zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w polskiej sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Po pierwsze, TSUE uznał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której przedawnienie roszczeń kredytobiorcy wobec banku mogłoby...

Banki nie mogą skutecznie dochodzić sądowej waloryzacji świadczenia ani też innej formy „wynagrodzenia” za korzystanie z udostępnionego kredytobiorcy kapitału – postanowienie TSUE z dnia 11 grudnia 2023 r. (C-756/22)

Sąd Okręgowy w Warszawie, w polskiej sprawie z powództwa Banku Millennium S.A. przeciwko kredytobiorcom o zapłatę (zwrot) kwoty kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału, zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy w przypadku uznania że umowa kredytu...

Banki nie mogą dochodzić roszczeń „o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” – wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) w sprawie kredytów frankowych

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczyła się „polska” sprawa (C-520/21) dotycząca zasadności wzajemnych roszczeń kredytobiorcy oraz Banku Millennium S.A., o wynagrodzenie za korzystanie przez drugą stronę z udostępnionego kapitału, po uznaniu umowy kredytowej...