Banki nie mogą dochodzić roszczeń „o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” – wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) w sprawie kredytów frankowych

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczyła się „polska” sprawa (C-520/21) dotycząca zasadności wzajemnych roszczeń kredytobiorcy oraz Banku Millennium S.A., o wynagrodzenie za korzystanie przez drugą stronę z udostępnionego kapitału, po uznaniu umowy kredytowej...